Uprava

Organizacija

Fabrika je organizovana u više poslovnih oblasti, od kojih svaka oblast predstavlja jednu cjelinu koja obuhvata više srodnih sektora. U svakoj od poslovnih oblasti postoji vertikalna i horizontalna uvezanost, u okviru organizacionih sektora i između njih. Takođe postoji horizontalna uvezanost između oblasti, tako da sistem funkcioniše kao jedna nerazdvojiva cjelina.

Uprava


Mile Matić

Predsjednik UO

Radislav Filipović

Član

Zoran Obrenović

Član

Zoran Šakotić

Član

Tatjana Šarenac

Član

Mеnadžmеnt


Mile Matić

Ovlašteno lice

Radislav Filipović

Pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište

Zoran Obrenović

Pomoćnik direktora za tehničke poslove