Oblasti primjene

Oblasti primjene


Upotreba

 

 

Proizvodnja aluminijuma

 Od ukupno proizvedene glinice u svijetu od 94% do 96% se koristi za proizvodnju aluminijuma.

 

Katalozi:

Proizvodnja vatrostalnih materijala

Zbog svoje visoke otpornosti na hemijsku koroziju, glinica je jedna od glavnih komponenata u industriji vatrostalnih materijala. Aluminijum hidroksid takođe ima svoju primjenu u ovoj industriji.

Proizvodnja aluminijumskih soli

Aluminijum hidroksid (ATH) ​se koristi u proizvodnji različitih aluminijumskih soli (Aluminijum sulfat, Korund..) 

 

Katalozi:

Proizvodnja cementa

U proizvodnji cementa koriste se glinica i aluminijum hidroksid (hidrat) kao sirovina.

Proizvodnja abraziva

ATH i Glinica pronalaze svoju primjenu u proizvodnji abraziva. 

Proizvodnja keramike

U proizvodnji keramike koristi se glinica i aluminijum hidroksid (hidrat) kao sirovina.

Proizvodnja boja, lakova, papira

ATH ima ulogu pigmenta u proizvodnji boja, lakova, a primjenljiv je i u proizvodnji papira.

Proizvodnja deterdženata

U proizvodnji praškastih deterdženata zeolit 4A ​se koristi kao multifunkcionalni bilder. 

Katalozi:

Flame retardanti

Aluminijum Hidroksid se koristi kao punilac u flame retardantima koji zbog svojih karakteristika i sadržaja molekula vode ima funkciju spriječavanja širenja plamena, stoga je, kao sirovina, vrlo zastupljen u kablovskoj industriji. 

Katalozi:

Tržišta


"Alumina" d.o.o. izvozi u sledeće zemlje:

Španija, Portugal Francuska, Italija, Njemačka, Danska, Holandija, Belgija, Norveška, Švajcarska, Austrija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Češka, Rumunija, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Grčka, Turska, Izrael, Saudijska Arabija, Jodan, Tunis, Egipat, Sudan, Maroko, Alžir, Nigerija, Južnoafrička Republika, Pakistan, Indija, Kina, SAD, Kolumbija, Kostarika.