Novosti

"ALUMINA" ULOŽILA OKO 70 MILIONA MARAKA U INVESTICIONE PROJEKTE

Zvornik, 25.09.2019

Kompanija „Alumina“ u Zvorniku, u posljednjih sedam godina,  bilježi trend pozitivnih poslovnih rezultata. Skoro cjelokupna proizvodnja se izvozi, a kupci se nalaze u četrdesetak zemalja, tako da proizvodi „Alumine“  danas stižu na pet kontinenata.

Od 2013. godine do danas, u razne projekte i nove proizvodne programe, „Alumina“ je imala ulaganja od blizu 70 miliona konvertibilnih maraka.

Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti  izgrađeno je više od 16.000 kvadratnih metara novih objekata, koji umnogome mijenjaju sliku fabrike, ali i proizvodnog programa najvećeg zvorničkog kolektiva.

„Alumina“ je do prije šest godina imala samo četiri  proizvoda, dok se danas,  u  proizvodnom portfoliju kompanije,   nalazi 26 vrsta proizvoda.

Od uvođenja stečaja u matičnom preduzeću „Birač“ A.D., početkom aprila 2013. godine, „Alumina“ je platila poreza i doprinosa u iznosu 75,7 miliona KM zaključno sa avgustom 2019. godine. Istovremeno, u proteklom periodu za usluge prevoza Željeznicama Republike Srpske i troškove struje Elektro Bijeljini plaćeno je 78,9 miliona KM. Kompanija redovno isplaćuje plate i regres zaposlenima. Trenutno prosječna neto plata   iznosi 1038 KM. 

U „Alumini“ je  posljednjih godina realizovano nekoliko investicionih projekata, s ciljem rasta proizvodnje,  povećanje poslovnog dohotka i novog zapošljavanja.

U posljednje tri godine najveća investicija u kompaniji je izgradnja pogona za proizvodnju fino precipitiranih hidrata.

Građevinski kompleks ovog pogona obuhvata blizu 10.000 metara kvadratnih korisnog prostora na kome je instalirana tehnološka oprema.

Kompanija „Alumina“ sa proizvodnjom fino precipitiranih hidrata od 2017. godine zakoračila je na inostrano tržište sa kapacitetom od 10.000 tona godišnje. Do sada realizovane faze ovog projekta omogućuju godišnju proizvodnju od 40.000 tona fino precipitiranih hidrata.

Probni rad i uvođenje instalisane opreme u rad u okviru faze „tri B“ predviđeno je do kraja ove godine. Završetkom ove faze stvaraju se uslovi za dostizanje godišnjeg kapaciteta proizvodnje od 60.000 tona fino precipitiranih hidrata.

Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 30 miliona KM.

„Alumina“  trenutno zapošljava više od 1.530 radnika i  u proteklih šest godina  broj zaposlenih  povećan je za oko 600  radnika, među kojima je više od 180 sa fakultetskom diplomom.

Uporedo sa razvojem novih proizvodnih programa, „Alumina“ je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije kao i nemetalurške proizvodnje na bazi hidrata i glinice. Vjeruje se da je to pravi i jedini put daljeg razvoja i prosperiteta ove kompanije.