Proizvodi

Zeoliti


U alumosilikatom programu „Alumina“ ima u ponudi sintetički zeolit tip 4A koji se koristi u proizvodnji deterdženata. Zeolit tip 4A je multifunkcionalan graditelj koji je nastao kao alternativa graditeljima fosfatnog tipa, koji ispunjava visoke zahtjeve deterdženata za upotrebu u domaćinstvima. Hemijski i fizički sastav zeolita 4A osigurava visok stepen rastvorljivosti i pranja. Sastav zeolita je sličan sastavu zemljišta u vodotokovima. Njegovo taloženje ne proizvodi negativne efekte na ekosistem i zato je u odnosu na ostale graditelje ekološki podobniji. 

Pored osnovne uloge oduzimanja kalcijuma i magnezijuma iz vode za pranje, zeolit ima i druge korisne osobine: 

Absorpcioni kapacitet tečnosti

Zbog mogućnosti zeolita da absorbuje velike količine tečnosti u procesu proizvodnje, tečni sastojci se mogu lako unijeti u deterdžente.​

Vezivanje nečistoća

Specifična kristalna struktura omogućava zeolitu da absorbuje molekule dispergovanih supstanci pri pranju i služi kao kristalizaciona površina za slabo rastvorne soli.

Prevencija redeponovanju

Kristali zeolita obezbjeđuju površinu za deponovanje ulja, boja i slabo rastvornih soli, smanjujući time njihovo redepnovanje na tkaninu. Time se sprečava prenošenje boje sa jedne na drugu tkaninu.

Uklanjanje fleka gvožđa i mangana

Vezivanjem jona gvožđa i mangana pri pranju eliminisaće se fleke na tkanini koje mogu od njih nastati.

Puferovanje i alkalnost

Pri pranju se oslobađaju fleke sa tkanine, koje u sebi mogu da sadrže 10 – 20% organskih kiselina, koje mogu promjeniti pH. Zeolit obezbjeđuje stabilnost pH sredine u toku pranja.

Zaštita tkanine

Zahvaljujući specijalnoj morfologiji čestica zeolit minimizira moguća oštećenja vlakana, i takođe smanjuje naslage na vlaknima zbog optimalne raspodjele veličine čestica.

Prerada

Zeolit obezbjeđuje visoku stabilnost proizvoda i lako se koristi. Posebno je podoban za proces proizvodnje deterdženata koji ne koristi toranj, kao što je superkontaktni proces i proces prizvodnje deterdžentskih tableta.

Pakovanje

Zeolit se pakuje u džambo vreće težine 1 tone. Takođe može biti isporučen i kamionskim i željezničkim cisternama. Treba da se skladišti i čuva u pokrivenim prostorima. 

Zeolit je registrovan po REACH uredbi. 

Zeolit AG


U okviru svog proizvodnog programa, Alumina d.o.o. Zvornik nudi Zeolit AG koji nalazi primjenu u deterdžentskoj industriji kao multifunkcionalni bilder. 

Zeolit


U alumosilikatom programu Alumina d.o.o. ima u ponudi sintetički zeolit tip 4A koji se koristi u proizvodnji deterdženata. Zeolit tip 4A je multifunkcionalan graditelj koji je nastao kao alternativa graditeljima fosfatnog tipa, koji ispunjava visoke zahtjeve deterdženata za upotrebu u domaćinstvima. Hemijski i fizički sastav zeolita 4A osigurava visok stepen rastvorljivosti i pranja. Sastav zeolita je sličan sastavu zemljišta u vodotokovima. Njegovo taloženje ne proizvodi negativne efekte na ekosistem i zato je u odnosu na ostale graditelje ekološki podobniji.