Novosti

TEŠKA, IZAZOVNA I USPJEŠNA 2020. GODINA

Zvornik, 30.12.2020

Teška, izazovna i uspješna, tako bi u najkraćem mogli opisati poslovnu 2020. godinu u kompaniji „Alumina“. Uprkos brojnim turbulencijama, globalnoj finansijskoj krizi, dodatno pospješenoj pandemijom virusa korona, i niskoj cijeni glinice na svjetskom tržištu, „Alumina“ je i ovu godinu završila uspješno sa ostvarenom dobiti, poručili su čelni ljudi kompanije, sumirajući poslovne rezultate najvećeg zvorničkog kolektiva na kraju 2020. godine. Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Mile Matić je rekao da su pandemija i globalna finansijska kriza uticale na odvijanje svih procesa, otežale logistiku, povećale troškove i umanjile obim proizvodnje. - U poslovnom smislu 2020. godina je bila izuzetno teška, turbulentna i nesigurna, koju, i pored svih problema i teškoća, na kraju uspješno završavamo – istakao je Matić. Istina, objasnio je Matić, dobit je manja od planirane, obim proizvodnje i prodaje takođe su manji u odnosu na planske projekcije. On je rekao da je u ovakvom ambijentu „Alumina“ aspekt svog poslovanja stavila na tržište.

-Prilagodili smo obim i kvalitet proizvodnje prema zahtjevima kupaca. Znamo šta hoćemo, znamo šta nam je plan i znamo gdje trebamo doći – rekao je Matić. Matić kaže da kompanija ima svoj strateški plan na osnovu koga funkcioniše i sa aspekta materijalnih i ljudskih resursa, ali i sa aspekta tržišta. Naveo je da „Alumina“ nije zaustavila razvojni program, te da se pravi revitalizacija i smanjenje troškova gdje god je to moguće. -Borimo se u skladu sa tržišnim mogućnostima da što bolje fluktuiramo i da krizu iskoristimo kao pozitivan faktor kako bi napravili dodatnu disperziju tržišta i da pritom prekomponujemo svoje proizvodne kapacitete kako bi obezbijedili da fabrika bude stabilna u svim okolnostima – objasnio je Matić. Matić je rekao da, bez obzira na manji obim proizvodnje i prodaje u 2020. godini, „Alumina“ nije otpustila nijednog radnika, štaviše uspješno je održan standard zaposlenih. Naglasio je da se redovno isplaćuju plate, regres i druge prinadležnosti prema radnicima, te servisiraju obaveze prema dobavljačima. Takođe, kako je rekao, uredno se izmiruju i porezi i doprinosi prema državi, čime „Alumina“ pokazuje zakonsku i društvenu odgovornost. Matić je istakao da menadžment i uprava kompanije imaju korektnu saradnju sa Vladom Republike Srpske, koja se ogleda u raznim segmentima. -U jednom momentu, kad je došlo do naglog pada cijena na svjetskoj berzi metala, imali smo i finansijsku podršku Vlade Srpske – rekao je Matić. Govoreći o poslovnim ciljevima kompanije u narednom periodu, Matić očekuje nastavak trenda profitabilnog poslovanja, poboljšanje standarda zaposlenih, osvajanje novih tržišta i proširenje palete novih proizvoda, kao i revitalizaciju postojećih sistema, s obzirom da fabrika, kako je rekao, ima mogućnosti za značajne uštede. -Očekujemo da 2021. godina, kad je u pitanju rad i poslovanje „Alumine“, bude bolja. Prema planovima, imaćemo veći obim proizvodnje i prodaje, dakle više tržišta, što će se naravno refluktuirati i boljim i kvalitetnijim standardom, prije svega naših radnika, ali i boljim odnosom prema poslovnim partnerima, našim dobavljačima i kupcima – zaključio je Matić. Pomoćnik direktora za tehnička pitanja Zoran Obrenović kaže da je kompanija u 2020. godini ostvarila ukupan tehnološki rezultat proizvodnje od 233.000 tona, što je 78 odsto u odnosu na godišnji plan. -Napravili smo kalcinisane glinice kao gotovog proizvoda oko 122.000 tona, isto toliko je proizvedeno vlažnog nemetalurškog hidrata za prodaju, zatim oko 14.000 tona bijelog hidrata, 24.000 tona fino precipitiranih hidrata, 25.000 tona sušenih i mljevenih hidrata, 43.600 tona raznih vrsta zeolita, 58.620 tona vodenog stakla, oko 550 tona silika gela i oko 100 tona specijalnog zeolita ZSM-5 – naveo je Obrenović. On je rekao da je za funkcionisanje proizvodnog procesa u toku ove godine, kompanija obezbijedila i potrebne količine sirovina.

Od tradicionalnih dobavljača nabavljeno je oko 650.000 tona rude boksita, zatim oko 39.000 tona stoprocentne lužine, 18.700 tona kvarcnog pijeska i 16.250 tona kreča. -U pogledu energenata u 2020. godini fabrika je u svom radu potrošila 28 miliona standardnih metara kubnih prirodnog gasa i 146.000 tona uglja – precizirao je Obrenović. U proteklom periodu, u toku smanjenog kapaciteta proizvodnje, kako je naveo Obrenović, izvršena su i značajna poboljšanja u tehnološkom procesu ove fabrike. -Radili smo određene rekonstrukcije dijelova procesa proizvodnje pri čemu smo poboljšali operativnost u datom dijelu procesa ili pak doveli do smanjenja određenih materijalnih i energetskih normativa – pojasnio je Obrenović, i dodao da su se i u segmentu proizvodnje, ali i održavanja pravili određeni iskoraci. Obrenović je potom predočio šta je sve u proteklih godinu dana urađeno u prozvodnom sistemu, zatim u oblasti Održavanja, ali u kad je u pitanju energetski dio fabrike. -Jednom riječju, nismo stajali u našim aktivnostima bez obzira što je situacija bila jako teška – naglasio je Obrenović. Pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište Radislav Filipović je naglasio da je, u postojećim uslovima, veoma važno bilo održati kontinuitet proizvodnje i snabdijevanja kupaca proizvodima „Alumine“. -Menadžment kompanije je, u poslovnom smislu, nastojao da nijedan kupac ne ostane bez robe, da isporučena roba bude zadovoljavajućeg kvaliteta, te da se istovremeno održe zdravstveni uslovi u fabrici kako se ne bi ugrozio nijedan radni proces - rekao je Filipović. Ističući da je u tim uslovima u fabrici postojao nivo energije potreban da se sa stanovišta logistike i odgovornosti održi poslovni odnos prema kupcima, Filipović je rekao da je polovinom godine već bilo jasno da će cjelokupna 2020. godina biti neizmjerno teška i, sa aspekta realizacije, značajno ispod zacrtanog plana proizvodnje. Prema njegovim riječima, uradili smo reviziju plana i time postigli zadovoljavajući nivo realizacije revidiranog plana između 77 i 80 odsto početnog plana na nivou godine. -Zahvaljujući određenim poslovnim odlukama koje smo donosili u odgovarajućim fazama, možemo reći da poslovnu godinu završavamo uspješno - rekao je Filipović, ocijenivši da je kompanija i u tim teškim uslovima pandemije održala izvanredne odnose sa svim kupcima. On je dodao da se u „Alumini“ i u uslovima pandemije dosta radilo na razvoju novih, kao i na poboljšanju kvaliteta postojećih proizvoda, te da se, koliko je to bilo moguće, radilo na traženju alternativnih tržišta u odnosu na postojeće stanje.

Filipović je rekao da dobre poslovne odluke u kompaniji nisu bile samo u 2020. godini i dodao da je tajna u prethodnom radu koji se odvijao u kontinuitetu od 2013. godine, kada je uveden stečaj u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“. -Iz godine u godinu kompanija je gradila dobre poslovne odnose sa kupcima, donošene su kvalitetne poslovne odluke u smislu, prije svega, diverzifikacije tržišta, tako da se „Alumina“ u 2020. godini našla u poziciji da ne zavisi ni od jedne oblasti tržišta, ni od jedne grupe proizvoda - istakao je Filipović. On je podsjetio da su u ovoj godini krizom bile najviše pogođene industrija čelika, vatrostalna industrija, automobilska i avionska industrija. -Imali smo značajan broj kupaca u toj sferi, što se odrazilo na naš obim poslovanja, ali smo isto tako imali dosta drugih oblasti u kojima smo bili prisutni što je na neki način kompenzovalo ovaj deficit. Uspjeli smo da održimo zadovoljavajući nivo i proizvodnje i prodaje, što nam je omogućio da završimo ovu poslovnu godinu pozitivno - rekao je Filipović. Filipović je istakao da je kompanija počela da širi polje proizvodnje, prije svega polje vodenog stakla, te da povećava kapacitet silika gela i specijalnih zeolita. -U tom segmenu napravili smo značajan iskorak jer smo u posljednja četiri mjeseca, kad su u pitanju programi silika gelova i specijalnih zeolita, ostvarili maksimalni kapacitet što je za svaku pohvalu - rekao je Filipović. Govoreći o planu poslovanja kompanije za 2021. godinu, Filipović je rekao da je poslovni plan dosta oprezno i realno napravljen. -Optimalni godišnji kapacitet kompanije „Alumina'“ iznosi oko 300.000 do 350.000 tona tehnološkog rezultata. Kompanija je sada na niovu 300.000 tona, što će predstavljati negdje oko 420.000 do 430.000 tona ukupno svih proizvoda - pojasnio je Filipović. Ističući da cjenovni pariteti nisu bili u skladu sa željama kompanije, ali da su u skladu sa očekivanjima i procjenama, Filipović je rekao da se poslovalo u ekstremno teškoj godini, pa sada ne može očekivati jedna izuzetno dobra godina u smislu ekonomskog prosperiteta. Prema njegovim riječima, uspjeli smo da spremni dočekamo novu godinu sa stanovišta pripreme sirovina kao baznih materijala i energenata, kao i adekvatno tržište za planirani kapacitet. -Ono što je, između ostalog dobro, radili smo intenzivno u toku ove godine sa kolegama iz proizvodnje na razvoju novih proizvoda. Uspjeli smo da tri nova proizvoda u potpunosti komercijalizujemo, dva su u procesu komercijalizacije i još radimo na tri proizvoda koji će dostići zadovoljavajući nivo u toku naredne godine, što će omogućiti još veću disperziju na tržištu u smislu povećanja poslovne stabilnosti - rekao je Filipović. Filipović je naglasio da je „Alumina“ ugovorila proizvodnju za narednu godinu. -Uspjeli smo da ugovorimo 420.000 tona svih proizvoda što će kompaniji obezbijediti stabilno posolovanje. Očekujemo i eventualnu ekspanziju u toku naredne godine, jer posle jednog praznog perioda u 2020. godini nadamo se da će svjetska privreda krenuti nabolje i da će porasti tražnja za proizvodima „Alumine“ – istakao je Filipović.