Oblasti primjene

Oblasti primjene


Upotreba

 

 

Proizvodnja aluminijuma

 Od ukupno proizvedene glinice u svijetu od 94% do 96% se koristi za proizvodnju aluminijuma.

 

Katalozi:

Proizvodnja vatrostalnih materijala

Zbog svoje visoke otpornosti na hemijsku koroziju, glinica je jedna od glavnih komponenata u industriji vatrostalnih materijala. Aluminijum hidroksid takođe ima svoju primjenu u ovoj industriji.

Proizvodnja aluminijumskih soli

Aluminijum hidroksid (ATH) ​se koristi u proizvodnji različitih aluminijumskih soli (Aluminijum sulfat, Korund..) 

 

Katalozi:

Proizvodnja cementa

U proizvodnji cementa koriste se glinica i aluminijum hidroksid (hidrat) kao sirovina.

Proizvodnja abraziva

ATH i Glinica pronalaze svoju primjenu u proizvodnji abraziva. 

Proizvodnja keramike

U proizvodnji keramike koristi se glinica i aluminijum hidroksid (hidrat) kao sirovina.

Proizvodnja boja, lakova, papira

ATH ima ulogu pigmenta u proizvodnji boja, lakova, a primjenljiv je i u proizvodnji papira.

Proizvodnja deterdženata

U proizvodnji praškastih deterdženata zeolit 4A ​se koristi kao multifunkcionalni bilder. 

Katalozi:

Flame retardanti

Aluminijum Hidroksid se koristi kao punilac u flame retardantima koji zbog svojih karakteristika i sadržaja molekula vode ima funkciju spriječavanja širenja plamena, stoga je, kao sirovina, vrlo zastupljen u kablovskoj industriji. 

Katalozi:

Tržišta


"Alumina" d.o.o. izvozi u sledeće zemlje:

Španija, Portugal, Francuska, Italija, Njemačka, Danska, Holandija, Norveška, Švedska, Belgija, Švajcarska, Austrija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Češka, Rumunija, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Albanija, Grčka, Turska, Izrael, Saudijska Arabija, Jodan, Tunis, Egipat, Sudan, Maroko, Alžir, Nigerija, Južnoafrička Republika, Pakistan, Kina, SAD, Meksiko, Venecuela, Kolumbija, Kostarika.