Uprava

Organizacija

Fabrika je organizovana u više poslovnih oblasti, od kojih svaka oblast predstavlja jednu cjelinu koja obuhvata više srodnih sektora. U svakoj od poslovnih oblasti postoji vertikalna i horizontalna uvezanost, u okviru organizacionih sektora i između njih. Takođe postoji horizontalna uvezanost između oblasti, tako da sistem funkcioniše kao jedna nerazdvojiva cjelina.

Menadžment


Zoran Stevanović

Direktor Društva

Radislav Filipović

Zamjenik direktora Društva

Zoran Obrenović

Pomoćnik direktora za proizvodnju i energetiku

Dragana Dragojlović

Pomoćnik direktora za strategiju, tržište i integrisanu zaštitu

Sandra Đurić

Pomoćnik direktora za zajedničke poslove

Gordan Vuković

Pomoćnik direktora za održavanje i investicije