Standardi

ISO standardi


Kompanija „Alumina“ iz Zvornika uspješno je završila sertifikaciju po standardima ISO 9001:2008. 

Sertifikacija ovog privrednog društva povjerena je predstavništvu poznate sertifikacione kuće Quality Austria Center u Beogradu. 

Takođe, izvršena je i resertifikacija standarda ISO 14001:2004 za sektor Energetika. 

Uspješno završena sertifikacija i dalja implementacija standarda i aktivnosti u ovoj oblasti treba da doprinesu poboljšanju svih procesa u ovoj kompaniji. 

Dokumenti


14001 IQNet.pdf

14001 sr.pdf

9001 IQNet.pdf

9001 sr.pdf

Reach


Kompanija „Alumina“ iz Zvornika uspješno je završila sertifikaciju u skladu sa REACH Regulacijom. 

Uspješno završena sertifikacija i dalja implementacija standarda i aktivnosti u ovoj oblasti treba da doprinesu poboljšanju svih procesa u ovoj kompaniji.

Dokumenti


17_Only representative new statement.pdf