Strategija

Stratеgija


Konstantan razvoj novih proizvoda sa težnjom ka postizanju visokog nivoa kvaliteta usluge i proizvoda, stabilizacija postojećeg i obezbjeđenje novog tržišta, stvaranje nove vrijednosti, ispunjavajući pritom zahtjeve kupaca, suština je strategije kompanije Alumina doo.

Iako su prognoze, na tržištu deterdžentske industrije, zadnjih nekoliko godina tvrdile da će budućnost u deterdžentskoj industriji biti potpuno preusmjerena na tečne deterdžente, što bi imalo direktan uticaj na smanjenje proizvodnje zeolita kao jedne od glavnih komponenata praškastih deterdženata, ipak se trend proizvodnje praškastih deterdženata zadržao na takvom nivou koji je obezbjedio dugoročnu upotrebu zeolita, kao sirovine.  

Vođena takvim uslovima na tržištu, Alumina  svoju proizvodnju, od 2013. god. primarno preusmjerava ka proizvodnji proizvoda iz alumosilikatnog programa, te uvođenju novih proizvoda na bazi već postojećeg proizvodnog asortimana. 

Ovakva strategija predstavlja investiocioni izazov za kompaniju, ali svakako obećava veliki potencijal koji će se pozitivno odraziti ne samo na fabriku, već i na kompletnu regiju. Pozitivan ekonomski  uticaj na region, obezbjeđenje prosperiteta i višeg životnog standarda stanovništva u regiji je suštinska ideja kojom je kompanija vođena.