Marketing

Tržišta


"Alumina" d.o.o. izvozi u sledeće zemlje:

Španija, Portugal, Francuska, Italija, Njemačka, Danska, Holandija, Norveška, Švedska, Belgija, Švajcarska, Austrija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Češka, Rumunija, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Albanija, Grčka, Turska, Izrael, Saudijska Arabija, Jodan, Tunis, Egipat, Sudan, Maroko, Alžir, Nigerija, Južnoafrička Republika, Pakistan, Kina, SAD, Meksiko, Venecuela, Kolumbija, Kostarika. 

 

 

Planovi


Konstantan razvoj novih proizvoda sa težnjom ka postizanju visokog nivoa kvaliteta usluge i proizvoda, stabilizacija postojećeg i obezbjeđenje novog tržišta, stvaranje nove vrijednosti, ispunjavajući pritom zahtjeve kupaca. 

Alumina  svoju proizvodnju, od 2013. god. primarno preusmjerava ka proizvodnji proizvoda iz alumosilikatnog programa i uvođenju novih proizvoda na bazi već postojećeg proizvodnog asortimana. Posebna pažnja je usmjerena na razvoj specijalnih vrsta hidrata (fino precipitirani hidrati kao i fino mljeveni i suvi hidrati) te specijalne vrste zeolita i sirovog silika gela. 

 


 

Kontakt osobe:

Radislav Filipović                                                             

Pomoćnik direktora za strategiju, razvoj i tržište                       

Tel:   +387 56/260-454                                                   

Fax: +387 56/ 260-726                                                    

radislav.filipovic@birac.ba                                           

 

Nikolina Jugović

Glavni menadžer za Marketing

Tel: +387 56/260-067

Fax: +387 56/260-726

Mob: +387 66/940-706

nikolina.jugovic@birac.ba