Novosti

"ALUMINA" POKAZALA VISOK STEPEN KOLEKTIVNE ODGOVORNOSTI

Zvornik, 06.04.2020

Predsjednik Upravnog odbora  „Alumine“ Mile Matić rekao je da je kompanija pokazala visok stepen kolektivne odgovornosti u novonastaloj situaciji izazvanoj virusom korona. On kaže da fabrika ima dva primarna cilja kojima je posvećen  čitav kolektiv.

-Naša glavna briga je zdravlje naših zaposlenih i budućnost našeg poslovanja - ističe Matić i  dodaje da su u tom pravcu preduzete  sve adekvatne mjere u skladu sa resursima i mogućnostima.

Kako je naveo,  dva primarna cilja u novonastaloj situaciji  su usmjerena na zaštitu zdravlja radnika, zbog čega su pojačane mjere lične i kolektivne zaštite u fabričkom krugu, te funkcionisanje proizvodnog procesa kako bi se obezbijedio rad fabrike i ispunjavanje preuzetih obaveza prema poslovnim partnerima s obzirom da je „Alumina“ u cijelosti naslonjena na inostrano tržište.

-Imamo operativni štab, svakodnevno pravimo dinamiku procesa i poslova kako bi, preduzimanjem adekvatnih mjera, održali proizvodnju i obezbijedili kontinuitet isporuka gotovih proizvoda do naših kupaca - rekao je Matić.

On kaže da se cijeli svijet suočava sa pandemijom korona virusa i da je zbog ove situacije sve uzburkano, pa i najveće svjetske ekonomije.

-Mi smo u „Alumini“ pokazali visok stepen kolektivne odgovornosti. Svjesni smo dijela tereta koji moramo nositi kao velika fabrika, kako prema lokalnom okruženju, tako i prema široj društvenoj zajednici, a prevashodno za radnike koji su zaposleni u našoj kompaniji -istakao je Matić.

U skladu sa novonastalim okolnostima i preporukama nadležnih državnih institucija, kompanija „Alumina“ je preduzela  sve neophodne mjere radi zaštite svojih zaposlenih u cilju prevencije širenja virusa COVID-19. Pojačana je lična i kolektivna zaštita, obezbijeđene su značajne količine higijenskih sredstava, te redovno se vrši dezinfekcija svih prostorija i objekata u kojima borave i rade zaposleni u fabrici.

Takođe,  svim radnicima i drugima koji po bilo kom osnovu dolaze u „Aluminu“,  pri ulasku u fabrički krug, preventivno,  zbog virusa korona,  mjeri temperatura beskontaktnim toplomjerom.