Kontakt

Alumina d.o.o. Zvornik

Lokacija

Address

Karakaj b.b 75400 Zvornik

Rеpublika Srpska - BiH

Phone

+387(0)56 260 435 +387(0)56 260 970

Fax: +387(0)56 260 726

Web

E-mail: sec@birac.ba

Web: www.aluminazv.ba

Komеrcijalni sеktor


Biljana Eskić

+387 56 260 388

biljana.eskic@birac.ba

Sektor za ekonomiku i finansije


Vladimir Krstić

+387 56 260 613

vladimir.krstic@birac.ba

Logistika


Rade Ivanović

+387 56 260 451

rade.ivanovic@birac.ba

Pravna služba


Sandra Pečenica

+387 56 261 748

sandra.pecenica@birac.ba

Kadrovska služba


Mirjana Šoja

+387 56/260-980

+387 56/260-726

mirjana.soja@birac.ba

Odnosi sa javnošću


Mišo Lazarević

+387 56 260 026

miso.lazarevic@birac.ba

Marketing i Proizvodnja


Radislav Filipović

+ 38756 260 454

+ 38756 260 726

radislav.filipovic@birac.ba