Novosti

NASTAVITI KONTINUITET RAZVOJA „ALUMINE“

Zvornik, 10.03.2023

Zoran Stevanović, predsjednik Uprave: NASTAVITI KONTINUITET RAZVOJA „ALUMINE“

 

Novi menadžment „Alumine“ nastaviće kontinuitet razvoja dostignutog stepena proizvodnje, osvajati nove proizvode i nova tržišta, proširivati proizvodne kapacitete i boriti se za bolje pozicioniranje kompanije na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Zoran Stevanović, novi predsjednik Upravnog odbora privrednog društva „Alumina“.

U intervjuu za jutjub kanal „Alumina info“, Stevanović je naglasio da kompanija ima ozbiljan potencijal, prije svega, u ljudima, u radnicima, kadrovima, u menadžmentu, jer je to najvažniji resurs koji ima ova fabrika, pa ga treba dalje razvijati čime će, svakako, bolje i lakše zadržati i poboljšati tržišnu poziciju.

Gospodine Stevanoviću, kao novom predsjedniku Uprave, koji će biti Vaši prioriteti u budućem radu na čelu „Alumine“?

-Cilj je da, prije svega, dolazak novog dijela Uprave ne osjete naši kupci, ne osjeti naše tržište. Sve ostalo se nastavlja po starom. Želim odati priznanje prethodnom predsjedniku Upravnog odbora, gospodinu Milu Matiću, koji je u vrlo teškim uslovima, gdje su „šibali razni vjetrovi“, održao kontinuitet proizvodnje i borio se za pozicioniranje „Alumine“ na svjetskom i evropskom tržištu.

Naš zadatak, dakle, biće očuvanje i popravljanje pozicije kompanije na inostranom tržištu. Sljedeći prioritet je svakako položaj naših zaposlenika, gdje imamo razne glasine koje su pratile moj dolazak koje su neki loši momci plasirali svjesno da neće biti plate, biće otpuštanja radnika, neće biti regresa... Evo, ja koristim priliku da im poručim: plata je povećana za 10 odsto, nema otpuštanja radnika, nema ukidanja regresa, nema smanjenja plata, nema viška zaposlenih. Za svakoga ćemo naći neku ulogu ovdje i to su neki prioriteti. Pored toga, bitno je voditi računa i o našim dobavljačima, oni su važan dio funkcionisanja ove kompanije u smislu da sve neophodne sirovine dobijemo i na vrijeme i u traženom kvalitetu kako bi naši proizvodi bili što konkurentniji na tržištu.

■„Alumina“ ima značajne internacionalne ugovore, probirljivo inostrano tržište treba neprestano osluškivati i pratiti promjene. Kako vidite dalji razvoj i progres kompanije, posebno u dijelu dalje diverzifikacije proizvodnog programa?

-Mi se svakodnevno praktično bavimo time. Moram reći da gospodin Radislav Filipović, kao direktor odjela za prodaju i marketing, radi sjajan posao, da ima izgrađene odlične kontakte, te da je dobrim dijelom i njegovom zaslugom „Alumina“ na poziciji gdje se trenutno nalazi na svjetskom tržištu. Mi radimo i dalje u tom pravcu, idemo na usvajanje nekih novih proizvoda i novih tehnologija, na proširenje proizvodnog kapaciteta i proizvoda koji su našli svoje mjesto na tržištu. To će se desiti već polovinom godine, gdje ćemo praktično skoro uduplati kapacitet proizvodnje finoprecipitiranih hidarata. Taj projekat je u toku i to radi naša služba Razvoja. Očekujemo još novih proizvoda, očekujemo da se ide dalje u širenje lepeze proizvoda koji nisu metalurška glinica od koje nemamo neki ozbiljniji profit koji bi nam dozvolio dalje širenje i ulaganje u modernizaciju i širenje novog proizvodnog programa. „Alumina“ ima ozbiljan potencijal, prije svega u ljudima, menadžmentu... To je resurs koji je najvažniji koji ova fabrika ima, koga treba dalje razvijati i raditi i samo tako ćemo zadržati našu trenutnu poziciju koju trenutno imamo.

U Fabrici glinice „Birač“, skoro deset godina traje stečajni postupak. Koliko smo imenovanjem novog stečajnog upravnika, ali i Vašim izborom za predsjednika Upravnog odbora „Alumine“, bliže završetku stečaja u matičnom preduzeću?

-Pazite, nikad ne možete biti sigurni šta će biti konačni efekti, ali mislim da energija koju posjeduje novi stečajni upravnik u koju sam se uvjerio nakon što sam razgovarao sa njim u nekoliko navrata, daje optimizam. I javnom mnjenju je dosta više stečaja - 10 godina će uskoro biti kako traje stečajni postupak. Jednostavno, otežana je svakodnevica „Alumine“ sve do momenta dok se stečaj ne zatvori. Samo tad ćemo moći ponuditi - ili dokapitalizacijom ili na neki drugi način, dolazak u vlasnički udio i nekoga od naših strateških kupaca. Bez tog koraka mi ćemo teško hvatati korak sa svijetom.

Ovoj kompaniji je potreban strani partner u nekom vlasničkom udjelu koji je već sjajno pozicioniran na evropskom i svjetskom tržištu, koji će dati svoj doprinos da se naše pozicije na tržištu učvršćuju i proširuju, te da naši kapaciteti rastu u smjeru proizvodnje onih proizvoda koji će donositi veći profit, a samim tim i bolju budućnost i za fabriku i za sve one koji su naslonjeni direktno i indirektno na njen rad.

Gospodine Stevanoviću, kakva bi bila Vaša poruka zaposlenima u kompaniji „Alumina“, ali i javnosti, s obzirom na značaj i interesovanje za rad i funkcionisanje ove kompanije?

-Poruka svim zaposlenima je da počnemo svi raditi više i bolje. To je interes svih nas, to je interes i onih koji ne primaju platu u ovoj kompaniji. Mnogo porodica, na posredan i neposredan način, direktno ostvaruje svoju egzistenciju zahvaljujući „Alumini“. Potrebno je da svako od nas da mali doprinos boljitku na način da svoj pristup obavljanju svakodnevnih obaveza podigne na jedan viši nivo. Samo 10 odsto da se da svojoj fabrici više, samim tim napravili bismo još jedan iskorak.

Sa kolegama iz menadžmenta ću pokušati da, na neki način, „natjeramo“ naše saradnike da kroz sagledane izvještaje u prethodnom periodu, svaki rukovodilac da preporuke šta treba u njegovoj službi uraditi kako bi rezultat sljedećeg mjeseca bio bolji. A nema boljeg rezultata bez angažovanja svakog od nas pojedinačno. I radnik u proizvodnji i onaj što održava fabrički krug, treba da sebe da malo više. Da se razumijemo, svih ovih deset godina, nije bilo dovoljno legitimiteta od strane menadžmenta da se malo i podvikne u nekim prilikama. Sam status stečaja Fabrike glinice „Birač“ nije na neki način dao legitimitet rukovodiocima da se više posvete i radnoj disciplini i samom odnosu prema radu. Na tome moramo raditi u periodu koji je pred nama i mislim da će, u konačnici, dati jedan sjajan rezultat. Istovremeno, menadžment „Alumine“ se mora boriti da prati tržišna kretanja, da plate zaposlenih prate trendove iz ove branše u okruženju. Poznato je, procentualno, na ukupan prihod koliko mogu da budu plate zaposlenih. U ovoj branši to je do 15 odsto od ukupnog prihoda. Mi smo danas negdje na oko 13,5 odsto, što znači da ima prostora za povećanje plata, ali prvo treba da napravimo rezultat, a onda kada imamo novce, kada imamo pare ispred sebe, lako ćemo ih podijeliti. Nikome nije cilj da naš radnik i menadžment rade za neke male novce. Uvijek je bolje kada imate raspoloženog radnika, kada imate radnika, koji u svojih 8 sati provedenih na poslu, ne mora da razmišlja o svojoj egzistenciji.

 

(Služba za odnose sa javnošću)