Novosti

„ALUMINA“ NASTAVLJA SA RAZVOJEM SVOG PROIZVODNOG PROGRAMA

Zvornik, 12.01.2024

Rad, štednja, osvajanje novih proizvoda i tehnologija, te svakodnevna borba za očuvanje tržišnog statusa naše kompanije, biće glavne karakteristike u radu „Alumine“ u 2024. godini, poručuje u intervjuu Zoran Stevanović,  predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“.

Gospodine Stevanoviću, minula 2023. godina je bila izuzetno teška za biznis i uopšte za kompanije širom svijeta. Kako se „Alumina“ snašla u tim uslovima?

-Zadatak „Alumine“ je bio vrlo kompleksan u godini koja je za nama. Mi smo se suočili sa poskupljenjem i naših sirovina i energenata,  a istovremeno naši kupci,  odnosno konkurentski proizvođači,  su imali benefite u odnosu na prethodnu godinu s obzirom da je pojeftinila energija na zapadu.

Protekli period, gdje god se okrenete, obilježila je recesija, posebno u zapadnoj Evropi. Kao posljedica rusko-ukrajinskog rata, kriza se desila  na način da su svi oni, dakle naši kupci, izgubili značajno tržište u Rusiji, odnosno njihovi proizvodi za čiju proizvodnju im služe  komponente koje kupuju od „Alumine“ su doživjeli  jednu ozbiljnu stagnaciju.  Njihovi kapaciteti su pali za 10, 20,  negdje čak i 50 %. Sve to vrijeme,  da bismo ostali uopšte na nogama,  morali smo da koristimo unutrašnje rezerve, da smanjujemo  troškove i da se prilagođavamo novonastaloj situaciju.  Mi smo u prošloj godini za oko 60-tak miliona maraka manje imali prometa nego u 2022. godini. To je jedan ozbiljan poremećaj koji „Alumina“ ne bi lako podnijela da se nije borila sa svojim troškovima. Samo poskupljenje energije bilo je više od 20% . Tu, prije svega, mislim na povećanje cijene struje i povećanje cijene uglja.  Naši dobavljači boksita su, takođe,  podigli cijene u odnosu na 2022. godinu. Svaki sastanak sa našim kupcima je počinjao: „Možemo li nešto skidati cijenu,  to je uvijek bila prva rečenica nakon dobrodošlice“.

Da bi održali prodaju i zadržali  sve do jednog kupca, ali i sačuvali poslovne odnose sa njima, bili smo prinuđeni da u nekoj mjeri smanjujemo naše cijene. Iz tog razloga nismo htjeli ni da proizvodimo više nego što možemo prodati. Pritom, moram reći,  da smo zadržali sve naše kupce.  Naravno,  oni kupuju u nešto smanjenom obimu, ali svi naši poslovni partneri koji kupuju proizvode od „Alumine“ ostali su sa nama da čekamo neko bolje vrijeme i da se prestrojavamo.

U tom smislu, naši razvojni timovi i istraživački centri velikih evropskih kompanija održali su nekoliko sastanaka s ciljem osvajanja novih proizvoda i prilagođavanja tržištu. Jer, ako nema više prevelike tražnje nekog od naših proizvoda, onda moramo početi da proizvodimo nešto što ima veću prođu i što se može više prodati po nekim značajno povoljnijim cijenama. Profitabilnijim za samu fabriku, kako bismo održali našu likvidnost i kako bismo održali nivo dobiti koji je zacrtan u ovoj kompaniji.

I pored svega navedenog, „Alumina“ će postići jedan sasvim pristojan poslovni rezultat u 2023. godini, koji se može mjeriti sa dobrim rezultatima iz prethodnih godina,  kada je tržišna pozicija „Alumine“ i naših kupaca, odnosno korisnika naših proizvoda, bila značajno povoljnija.

Sada nastavljamo da usavršavamo nekoliko novih proizvoda. Oni su tu, u našim laboratorijama, skoro da su i napravljeni, treba to samo pretočiti u proizvodnju. Očekujem da ćemo već u prvoj polovini ove  godine jedan od novih proizvoda plasirati na tržište, koji će, nadamo se, predstavljati revoluciju na tržištu i revoluciju u poslovanju same „Alumine“. U svakom slučaju, očekujemo da ćemo osvajanjem nekih novih proizvoda i njihovim plasmanom na tržišta širom Evropske unije i cijelog svijeta, značajno popraviti tržišnu poziciju fabrike. 

 

Koliko je za kompaniju važno povjerenje kupaca s obzirom da praktično „Alumina“ u prošloj godini nije izgubila nijednog poslovnog partnera koji kupuje naše proizvode?

-Važno je držati kvalitet naših proizvoda, koji je,  može se reći,  konstantan. Broj reklamacija je neznatan i on se smanjuje iz mjeseca u mjesec. Skoro i da je bio zanemarljiv u posljednjem kvartalu prošle godine. Povjerenje kupaca koje je stečeno i u godinama koje su za nama, održano je u apsolutnom smislu i u današnjem vremenu.  Naši partnerski odnosi sa našim kupcima došli su do punog izražaja i  u minuloj teškoj godini,  naročito u drugoj polovini 2023. Očekujemo da će se trend uzajamnog poštovanja i povjerenja naših kupaca i poslovnih partnera nastaviti i naš menadžment će sve učiniti da se ova poslovna saradnja još više njeguje i podiže na jedan još veći nivo.

 

Koja je strategija menadžmenta i uprave „Alumine“  koju ste odabrali za transformaciju fabrike, s obzirom na najave o konačnom završetku stečajnog postupka u matičnom preduzeću i zavisnim privrednim društvima koji traje više od 10 godina?

-Mi smo krajem poslovne 2023. godine kupili potraživanja Investiciono razvojne banke Republike Srpske,  koje je imala  u „Energoliniji“,  gdje su i ostala naša preduzeća bili jemci. Time smo praktično stekli sve uslove za zatvaranje stečaja u „Energoliniji“, „Mehanici“ i u „Alusilu“.  Isto tako,  značajan broj sudskih sporova je riješen u prošloj godini. Kada je u pitanju stečaj  Fabrike glinice „Birač“, ostala su aktivna još dva ili tri sudska spora, tako da smo pri kraju sticanja uslova za sam završetak stečaja. Ja  očekujem da će u ovoj poslovnoj godini biti završeni stečaji u „Alusilu“, „Energoliniji“ i  „Mehanici“. I sam „Birač“ će biti pri kraju samog stečajnog postupka, gdje će ostati postupci eventualne prodaje imovine kako bi se namirilo što više povjerilaca u što značajnijem obimu. 

To će biti jedna prekretnica u radu  „Alumine“. Svi naši kupci steći će jednu pravnu sigurnost u našu kompaniju, jer za sve velike i dugoročne ugovore uvijek smo imali problem i uvijek smo imali hipoteku  ova četiri stečaja,  naročito stečaja Fabrike glinice „Birač“.

 

„Alumina“ je u proteklom vremenu svoj rast zasnivala na investicijama, proširenju proizvodnog programa i izvozu. U tom pogledu šta se može očekivati u narednom periodu?

-Mi ćemo već krajem prvog kvartala ove godine  završiti sedmu liniju na proširenju kapaciteta na pogonu fino precipitiranih hidrata. U posljednjim danima prošle godine smo pustili u rad još jedan blok uređaja i opreme za proizvodnju silika gela. Suština je da dižemo kapacitet onih proizvoda koji još uvijek imaju sjajnu prođu na tržištu i da  se i u godini koja je počela,  kao što sam rekao,  bavimo što je više moguće uvođenjem novih proizvoda,  koji će nam obezbijediti nesmetan plasman i dobru zaradu.

 

Perspektiva fabrike je, očigledno, u dobroj definiciji planova šta ćemo da radimo i gdje da prodajemo naše proizvode?

-Nastavljamo raditi sa svim našim strateškim partnerima. Najozbiljniji i najveći strateški partner „Alumine“ već godinama je „Silkem grupa“. Nastavljamo saradnju sa njima i upravo naša istraživačka laboratorija,  zajedno sa „Silkemovom“ i još jednom ozbiljnom istraživačkom laboratorijom iz Berlina,  iz jedne prestižne kompanije na svjetskom nivou, angažovani su na novim projektima. 

Dakle, očekujemo da ćemo nastaviti tu saradnju, podizati kvalitet postojećih proizvoda, širiti kapacitete i lepezu naših proizvoda u smjeru ka proizvodima koji su nezaobilazni na tržištu i za koje interesovanje neće opadati kao što danas ima slučajeva.

 

Malo firmi ima budućnost kao „Alumina“, ali i specifičnu situaciju vezivanja sa poslovnim partnerima kroz zajedničke projekte. Šta se u tom pogledu može očekivati u narednom periodu?

-Mi ćemo širiti tu saradnju i već u prvom kvartalu ove godine potpisaćemo nekoliko značajnih ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa našim provjerenim partnerima.  Očekujemo da će to dati jedan ozbiljan rezultat učvršćenja i proboja na neka nova tržišta,  zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije,  prije svega sa „Silkem grupom“ i da će „Alumina“ biti jedan referentan proizvođač i prodavac svojih proizvoda na tržištima širom svijeta.

 

Snaga kolektiva je u ljudima i vremenu koje imamo na raspolaganju. Bez ljudi nema napretka i progresa kompanije. Kako obezbijediti kvalitetan ljudski resurs koji će odgovoriti svim izazovima i vremenu koje nas čeka?

-„Alumina“ ima sreću da ima i dobre stručnjake i dobre menadžere i dobre radnike.  U periodu koji je za nama,  mi smo izvršili određenu filtraciju zaposlenih, gdje smo se,  uz sasvim pristojne otpremnine,  oslobodili nekih viškova radne snage.  Radi se uglavnom o administrativnim radnicima.  U protekloj godini smo zaposlili više od 170 radnika za potrebe proizvodnje i održavanja.  Angažovaćemo i u ovoj godini između 100 i 120 radnika.  Imamo sjajnu saradnju sa Tehničkim školskim centrom u Karakaju, gdje ćemo ove godine  primiti na posao sve svršene učenike mašinskih i elektro zanimanja.   Ko god od njih želi da radi i da se razvija u našoj kompaniji, već od juna mjeseca, dobiće šansu i priliku da ovdje radi. Praktično,  cijeloj generaciji ovih učenika, koji završavaju svoje školovanje,  daćemo mogućnost da dobiju prvi posao u našoj kompaniji.

Na taj način,  jednom zdravom filtracijom,  želimo se kadrovski obezbijediti u periodu koji je pred nama. Naravno, i  poboljšanjem uslova rada naših radnika i  povećanjem zarada, odnosno povećanjem materijalnih davanja,  želimo standard postojećih  zaposlenika podići na jedan pristojniji nivo, odnosno pokušavamo ljude zadržati da ne odlaze iz fabrike.  Naročito one koji su potrebni fabrici i bez kojih „Alumina“ jednostavno ne može. U više navrata smo,  u zadnjem mjesecu prošle godine, imali sastanke sa Sindikalnim odborima oba Sindikata koji su zastupljeni u našoj fabrici, gdje smo dali do znanja predstavnicama sindikata i svim zaposlenima,  da nam je na prvom mjestu radnik.  Ali smo,   isto tako,  istakli da - oni koji sebe nisu prepoznali u smislu da svoju zaradu moraju zaraditi - ovdje se ne može dolaziti na posao i primati plata a da se ne ostvaruje nikakav učinak. Ljudi su to shvatili i mislim da je sad trenutno u „Alumini“ ostalo jedno zdravo jezgro,  uz neke male korekcije. Mi smo danas negdje na ispod 1.400 zaposlenih,  koje ćemo čuvati, poštovati  i gledati da sve jedan radnik dočeka penziju u našoj fabrici.

 

Šta treba učiniti da rad bude osnovno mjerilo nagrađivanja, odnosno da svako od nas, na kraju radnog dana, zna rezultat svog rada, odnosno mjerilo svog uspjeha?

-Mi se time moramo baviti i u ovoj godini.  Bavili smo se i u prethodnoj,  ali ova godina će dati poseban efekat na tom planu,  gdje od naših rukovodilaca tražimo podrobne izvještaje.  Tražimo šta se to uradilo u protekloj nedelji dana, šta se uradilo u prethodnom danu, šta se nije uradilo, što se nije uradilo to što se nije uradilo, šta treba učiniti da bi se sljedećeg mjeseca uradilo više i bolje.  Moramo podići nivo uređenosti fabrike i čistoće naših pogona, posvetiti se njihovom dnevnom održavanju u smislu da ko god dođe u  „Aluminu“ da ima šta da vidi. Da se  zna rad, red i disciplina i da se ponosimo na ono što imamo.  A da bi to bilo tako,  svako od nas mora dati svoj doprinos. Svako na svom radnom mjestu mora da čuva i pazi čistoću i opreme kojom rukovodi i sa kojom radi. I što se tiče pogona gdje radi i prostora oko samog pogona. Formirali smo ozbiljnu službu koja će raditi na vanjskom održavanju kruga i to je već dalo rezultate, a još više će se vidjeti  polovinom ove godine. Očekujem da ćemo u godini koja je pred nama,  obezbijediti i završiti kompletnu rekonstrukciju restorana na Bitovaji,  gdje će biti dnevni i ostali obroci za smjenske radnike,  kao i za sve zaposlene u fabrici.  Svi će se hraniti na jednom mjestu.  Prostor sadašnjeg restorana ćemo iskoristi za otvaranje nekog novog pogona i nečeg novog što bude bilo potrebno u daljem razvoju „Alumine“.

Već se radi na značajnoj rekonstrukciju Upravne zgrade,  gdje ćemo omogućiti funkcionalan i savremen radni prostor, da nam svaka služba radi u jednoj prostoriji, zajedno sa svojim rukovodiocem,  kako bi iskorišćenost svakog našeg zaposlenog u toku radnog vremena bila podignuta na jedan veći nivo.

 

Pred nama je još jedna poslovna godina. Šta očekujete da će biti glavne karakteristike u radu „Alumine“ u 2024. godini?

-Rad, štednja, osvajanje novih proizvoda, novih tehnologija i svakodnevna borba za očuvanje tržišnog statusa naše kompanije.

 

 ■S obzirom na resurse i kapacitete kojima raspolaže i pozicije na tržištu, ali i značaja na ovim prostorima, od „Alumine“ se s pravom očekuje da bude na čelu privredne reprezentacije Republike Srpske?

-„Alumina“ je ozbiljan regionalni resurs,  da ne kažemo i evropski, i da bi to i ostala mora se još ozbiljnije pristupiti dnevnim obavezama svakog zaposlenog.  Mora menadžment da usavršava sve proizvodne procesa,  mora da,  kao što sam već naveo  i više puta ponovio,  da se osvajaju novi proizvodi,  a sve s ciljem da „Alumina“ održi visoko mjesto koje ima na tržištu Evrope i svijeta sa svojim proizvodima.

 

Gospodine Stevanoviću, bili ste dugo godina prvi čovjek grada i opštine Zvornik, od februara prošle godine ste na čelu kompanije „Alumina“. Koja je dužnost, ako tako možemo reći, za Vas zahtjevnija i svakako izazovnija?

-Pa,  obje te dužnosti su zahtjevne i zašto ne reći i komplikovane. Kada se imaju adekvatni saradnici i kada je čovjek posvećen poslu koji radi, rezultat ne smije izostati. Kao što nije izostao u Gradskoj upravi, tako će biti i ovdje  u „Alumini“.  Dakle, puna posvećenost i moja i mojih saradnika i svih naših zaposlenih uvijek mora dati u konačnici jedan dobar rezultat, respektabilan i za region i za cijelu Evropu i svijet.