Novosti

„ALUMINA“ DOKAZALA NIŠTAVOST ZALOGA „UKIO BANKE“ I „PAVGORDA“

Zvornik, 24.02.2021

„ALUMINA“ DOKAZALA NIŠTAVOST ZALOGA „UKIO BANKE“ I „PAVGORDA“ Kompanija „Alumina“ iz Zvornika obavještava javnost i medije da je dobila prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda u Banja Luci kojom se u cijelosti usvaja tužbeni zahtjev „Alumine“ protiv društva „Pavgord“ d.o.o. Foča i litvanske „Ukio banke“, i kojom se utvrđuje da su ništave tri zaloge upisane na imovini „Alumine“ ukupne vrijednosti 154 miliona KM. U ovom sporu, Sud je prihvatio argumentaciju „Alumininih“ advokata koja se tiče flagrantnog kršenja zakona i protivpravnog postupanja tadašnjih litvanskih vlasnika i uprave prilikom zaključenja i upisa ovih zaloga, a koje su značajno opteretili imovinu „Alumine“ i ugrozile opstanak fabrike.

Važnost ove presude je višestruka za dalju budućnost i nesmetan razvoj „Alumine“, a sa druge strane pokazuje svu protivpravnost i osionost pojedinaca učinjenu u aprilu 2017. godine, kada je upravo po osnovu sada ništavih zaloga, Osnovni sud u Zvorniku blokirao račune „Alumine“ na iznos od preko 154 miliona KM! Dakle, i tada je bilo jasno da famozni dug ne postoji, da su zaloge date i upisane na nezakonit način, uz kršenje svih sistemskih zakona Republike Srpske. Prema tome, sada se i sudskim putem dokazuje da je višemilionska blokada računa, koja je „Alumini“ napravila višemilionsku materijalnu i reparacionu štetu bila potpuno nezakonita. S tim u vezi, po okončanju postupka, „Alumina“ će naknadu za ovu štetu potražiti sudskim putem.