O nama

O kompaniji


Kompanija “ALUMINA” je locirana u Istočnom dijelu Republike Srpske u BiH, povezana željeznicom i drumskim putevima sa Jadranskim I Dunavskim lukama. Trenutno zapošljava oko 1200 radnika.
Osnovna djelatnost: proizvodnja glinice, hidrata, zeolita, vodenog stakla.

Po čemu je „Alumina“ d.o.o. jedinstvena

Jedina fabrika na zapadnom Balkanu koja se bavi preradom boksita po Bayer-ovom postupku i proizvodjom različitih vrsta hidrata i glinica.

Lokalni dobavljači sirovina boksita - Za svoju proizvodnju snadbijevamo se boksitima iz užeg okruženja koristeći prednosti njihovog kvaliteta sa aspekta mikroprimjesa i sadržaja organskih materija. 

Simbioza proizvodnih procesa - Pored osnovnoih proizvoda, hidrata i različitih vrsta glinice, „Alumina“ d.o.o. u svom fabričkom krugu proizvodi i različite vrste zeolita kao i natrijum silikata, „vodenog stakla“, u tečnom stanju.

Energetska ušteda i smanjenje proizvodnih troškova - Prednost međusobne povezanosti ovih procesa se ogleda kroz veliku energetsku uštedu, jer se za procese proizvodnje različitih vrsta zeolita koriste gotovi, temperirani, rastvori iz proizvodnje glinice i proizvodnje natrijum silikata za razliku od većine drugih proizvođača koji moraju da te rastvore pripreme od nabavljenih sirovina pri čemu se troši dodatno vrijeme, energija, angažuje dodatna tehnološka oprema, i radna snaga itd. Drugi benefit ove povezanosti procesa što se rastvori koji se dobijaju kao balast u toku proizvodnje zeolita, (određene vrste filtrata) mogu vrlo uspješno primjenjivati u procesu proizvodnje glinice. Na taj način ove povezanosti procesa smanjuju proizvodne troškove.

Kompanija ALUMINA je locirana u istočnom dijelu Republike Srpske u BiH, povezana željeznicom i drumskim putevima sa jadranskim i dunavskim lukama.

Strateški položaj joj omogućava vezu sa velikim brojem zemalja u koje izvozi: Španija, Francuska, Italija, Njemačka, Danska, Holandija, Švajcarska, Austrija, Slovenija, Slovačka, Makedonija, Mađarska, Češka, Rumunija, Bugarska, Poljska, Ukrajina, Rusija, Bjelorusija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Grčka, Turska, Izrael, Saudijska Arabija, Jodan, Tunis, Egipat, Sudan, Maroko, Alžir, Pakistan, Indija, Kina, SAD, Kolumbija, Kostarika. 

Zemlje u koje izvozimo

Kvalitеti


"Alumina" d.o.o. je jedina fabrika na zapadnom Balkanu i južnom dijelu srednje Evrope, koja se bavi preradom boksita po Bayer-ovom postupku i proizvodjom različitih vrsta hidrata i glinica. Za svoju proizvodnju snabdijevamo se boksitima iz užeg okruženja koristeći prednosti njihovog kvaliteta, sa aspekta mikroprimjesa i sadržaja organskih materija.

Ono po čemu je "Alumina" d.o.o. u prednosti je određena vrsta simbioze više vrsta proizvodnji. Pored osnovnih proizvoda,  vlažnih hidrata i različitih vrsta glinice, "Alumina" d.o.o. u svom fabričkom krugu proizvodi i različite vrste suvih i mljevenih hidrata, različite vrste fino precipitiranih hidrata, više od 10 vrsta zeolita, silika gela kao i natrijum silikata, "vodenog stakla", u tečnom stanju. Svi proizvodi zadovoljavaju ISO i Reach standarde kvaliteta.

 

Istorijat


ALUMINA d.o.o. ima dugu istoriju, a njen rad je započeo sa proizvodnjom glinice još 6. oktobra 1978. godine.

Kompanija se konstantno razvijala a u periodu 1984-1989. posebna pažnja se poklanja razvoju proizvoda iz blasti alumosilikatne hemije. Tada je izgrađeno pet fabrika koje pored sirovinskih resursa, koriste i infrastrukturu Fabrike glinice.

Kompanija u, neposrednom okruženju, raspolaže potrebnim sirovinama: boksitom i kvarcnim pijeskom, te ima osigurano snabdijevanje energijom.

Savremeno opremljene radionice i laboratorije omogućavaju obavljanje različitih usluga iz oblasti mašinstva i elektrotehnike : montažu, remont i ispitivanje procesne, elektroenergetske, zaštitne elektroizolacione opreme, ispitivanje mehaničkih osobina konstruktivnih materijala i slično.

Kompanija posjeduje i hemijsku laboratoriju koja vrši fizičko-hemijske analize potrebne za kontrolu sirovina i gotovih proizvoda i koja je nastavna baza Tehnološkog fakulteta u Zvorniku.

Sadašnji razvojni pravac usmjeren je na proširenje palete proizvoda u oblasti alumosilikatne hemije na bazi domaćih resursa: energije, sirovina i infrastrukture.

ALUMINA danas predstavlja prepoznatljivog proizvođača u oblasti alumosilikatne industrije:

 • proizvodi po standardima

 • savremeno opremljene radionice i labaratorije

 • kontrola kvaliteta u labaratorijama za fizičko-hemijske analize

 • proširenje palate proizvoda iz oblasti alumosilikatne hemije na bazi domaćih resursa: energije, sirovina i infrastrukture

Ciljеvi


 • Konstantna težnja ka postizanju visokog kvaliteta pružanja usluga prema kupcu, sa posebnim akcentom na dostupnost proizvoda i blagovremenu isporuku

 • Poslovanje u skladu sa zahtjevima/potrebama kupaca.

 • Kontinuitet kvaliteta usluge, proizvoda i odnosa sa kupcima

 • Transparentni odnosi sa klijentima i dobavljačima

 • Razvoj novih proizvoda u kontinuitetu

 • Doprinos ukupnom prosperitetu regiona

Vizija


Naša vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, trgovine i investicija, tako i u oblasti življenja i koja, ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego ih i predviđa i kreira.​

 • Snagom i kompetencijom naših zaposlenih pretvoriti rudu boksita u proizvode od opšteg dobra na najprofitabilniji način
 • Utemeljiti stare i stvoriti nove vrijednosti na zadovoljstvo i korist naših kupaca, akcionara i zaposlenih
 • Poštovati poslovnu etiku, zakone društva i ekološku ravnotežu
 • Doprinijeti ukupnom prosperitetu i ugledu naše zajednice