Novosti

GODINU DANA RADA NOVE UPRAVE: FABRIKA IMA PERSPEKTIVU

Zvornik, 23.02.2024

Direktor kompanije „Alumina“ Zoran Stevanović,  povodom godinu dana rada nove uprave, ocijenio je, u intervjuu za fabrički sedmični bilten, da je u proteklih godinu dana posvećenost rukovodstva bila na očuvanju tržišne pozicije fabrike, naših kupaca i dobavljača, zatim ostvarivanju proizvodnih rezultata u skladu sa poslovnim planom, razvoju novih proizvoda i realizaciji novih projekata, te racionalizaciji poslovnih procesa u cilju smanjenja troškova, ali i jačanju materijalnog položaja zaposlenih u kompaniji.

Podsjećamo,  24. februara 2023. godine Zoran Stevanović je izabran za predsjednika Upravnog odbora privrednog društva „Alumina“.

-Najvažnije aktivnosti u proteklih godinu dana,  rekao bih,  su činjenje svih radnji koje se tiču Upravnog odbora i kompanije „Alumina,  da se ide u pravcu završetka stečajnih postupaka,  kako glavnog stečaja u Fabrici glinice „Birač“, tako i u tri zavisna  preduzeća – „Energoliniji“, „Mehanici“ i „Alusilu“.  Istovremeno, mnogo je učinjeno na očuvanju tržišta i u pogledu nabavke sirovina neophodnih za funkcionisanje rada fabrike, i u  očuvanja tržišta kad je u pitanju  prodaja naših proizvoda. Mislim da u vrijeme turbulentnih prilika na tržištima, naročito u Zapadnoj Evropi, da je „Alumina“ uspjela sačuvati i sebe i sve svoje kupce, ali i otvarati neka nova tržišta i nove kupce – navodi  Stevanović, dodajući da se  upravo u kompaniji osvajaju  neki novi proizvode, koji će „Aluminu“ trajno učvrstiti na tržištima širom svijeta.

-Na dobrom smo putu da osvojimo takve proizvode koji će imati vrlo široku primjenu u cijeloj industriji – naglašava Stevanović.

On je izrazio očekivanja da ćemo u godini koja je počela završiti rekonstrukciju objekata koji su u toku. 

-To se,  prije svega,  odnosi na objedinjenje restoranskih usluga za naše radnike, zatim organizaciono pregrupisavanje unutar fabrike u smislu da svi radnici iz jedne službe, iz jednog sektora,  budu na jednom mjestu, da njihovi rukovodioci lakše koordiniraju, kako bi radni proces bolje funkcionisao, odnosno da budemo efikasniji i da ne gubimo mnogo vremena dok se napravi komunikacija i slično – rekao je Stevanović.

Direktor „Alumine“ kaže da je u proteklom periodu puno učinjeno i na racionalizaciji radnih procesa, navodeći kao jedan od primjera da su, recimo,  pravna i kadrovska služba imale 22 zaposlena, a sada  šest radnika i da opet sve funkcioniše bez problema.

-I još nekoliko službi su praktično racionalizovane, gdje je i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu došlo do smanjenja broja izvršilaca, a da pritom posao ne trpi – istakao je Stevanović.  

Govoreći o materijalnom položaju zaposlenih, direktor „Alumine“  kaže da menadžment fabrike, sa njim na čelu,  ima obavezu da prati materijalni status svojih radnika i da čini sve kako bi se poboljšao.

-Mi smo od prvog januara ove godine značajno povećali primanja  naših zaposlenih. Gledaćemo da to bude praksa da u skladu sa inflatornim kretanjima i u skladu sa kretanjima naše tržišne pozicije, odnosno cijena naših izlaznih proizvoda, praktično svakodnevno popravljamo status zaposlenih radnika i da činimo sve da oni budu zadovoljni – naveo je Stevanović.

Istakao je da fabrika,  kakva god bila i kolika dugo bila, odnosno koliko god bila bitna, ona bez radnika ne predstavlja ništa.

-Fabrika ima perspektivu, fabrika mora dalje, mora se baviti unapređenjem proizvodnog procesa, razvijati nove proizvode, raditi na sanaciji mulja i brane crvenog mulja, ali prije svega energetskim potencijalima u periodu koji je pred nama – naglašava Stevanović.

I dodaje:

-Naše aktivnosti u godinama koje su pred nama će biti u najvećem dijelu usmjerene prema rješavanju energetske budućnosti fabrike. To je ono što može generalno da nas dovede u poziciju da budemo  energetski zavisni,  jer  ćemo od 2026. godine  doći u poziciju da ćemo plaćati taksu, takozvane CO2  kupone, što će naše proizvode učiniti skupljim, a iz razloga što je  80 do 90 odsto  naše pogonsko gorivo ugalj – objašnjava Stevanović.  Zbog toga se, naglasio je Stevanović, moraju tražiti alternativna rješenja i,  kako je rekao,  kompanija je na  dobrom putu  da u toj oblasti  napravi ozbiljan projektni zadatak koji će se uraditi i realizovati u naredne tri ili četiri godine.

Sve dotle, nastavlja Stevanović, kompanija će morati postojeću energanu održavati i po cijenu da se pritom naša cjenovna konkurentnost od 2026. godine ugrozi na određeni način.

Stevanović kaže da je srećna okolnost da velika većina konkurentskih firmi, koje proizvode slične ili iste proizvode kao „Alumina“, u istom ili sličnom položaju, što se energetike tiče.

-Evropa i svijet su nemilosrdni kad je u pitanju smanjenje emisije ugljen-dioksida  i mi se jednostavno tome moramo prilagoditi – podvlači Stevanović.

Direktor „Alumine“ imao je i poruku za sve radnike kompanije.  

-I na kraju za naše zaposlene, za njihove rukovodioce, molba, preporuka:  veća posvećenost dnevnim obavezama, veća posvećenost radnoj disciplini u toku samog radnog vremena.  Svjedoci smo da se dešavaju povrede na radu iz razloga  nedovoljne koncentracije ljudi u smislu usmjerenosti ka procesu koji obavljaju, u smislu podizanja radne i tehnološke discipline,  što se tiče smanjenja eventualnih reklamacija na kvalitet proizvoda koji mi isporučujemo.  Sve je to jako bitno i to je nešto čime se rukovodstvo „Alumine“ mora baviti u periodu koji je pred nama kako bi smo proizvodni proces podigli na jedan znatno viši nivo i kako bi sveukupnom racionalizacijom i posvećenošću poslu, podigli jedan nivo naše rentabilnosti, koji bi nas „odbranio“ od cjenovnih udara i svega ostalog što nam se može desiti na tržištu Zapadne Evrope – zaključuje na kraju razgovora Zoran Stevanović, direktor „Alumine“, pred godišnjicu rada nove uprave najvećeg zvorničkog kolektiva.