Novosti

PROIZVODI "ALUMINE" NA TRŽIŠTU EVROPE, AMERIKE, AFRIKE I AZIJE

Zvornik, 14.03.2017

Kompanija „Alumina“ planira  da u 2017. godini proizvede 535.000 tona različitih proizvoda i realizuje vrijednost izvoza od preko 240 miliona konvertibilnih maraka, kaže dr Radislav Filipović, direktor poslovne oblasti Marketing i Proizvodnja u najvećem zvorničkom kolektivu.

„U toku ove godine  ‘Alumine‘    ima u planu da proizvede 290.000 tona glinice,  zatim 170.000 tona raznih vrsta hidrata, te oko 70.000 tona različitih tipova zeolita, kao i 3.000 do 5.000 tona vodenog stakla”, dodaje Filipović.

Filipović naglašava da  je oko 500.000 tona proizvoda namijenjeno za izvoz, dok bi svega oko 35.000 tona trebalo da bude za domaće tržište.

Kompanija “Alumina“ trenutno svoje proizvode izvozi u 28 zemalja širom svijeta za više od stotinu kupaca u Evropi, Americi, Africi i Aziji.

„Važno je napomenuti da je kompanija postala  prepoznatljiva u oblasti molekulskih sita, gdje  ‘Alumina‘ ima stabilno tržište kako u Evropi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini“, ističe Filipović.

Kada je u pitanju dalji razvoj kompanije, Filipović navodi da je menadžment definisao paletu novih proizvoda, tako da će „Alumina“, u toku 2017. godine, na tržište ponuditi desetak novih proizvoda.

On kaže da su od početka godine tri proizvoda već našla svoj plasman na tržištu.

„Sva tri proizvoda se izvoze na tržište Evropske unije, za kupce iz Njemačke i Danske. Riječ je o adsorpcionom zeolitu (zeolit AG – adsorption grade) i dvije vrste suvog hidrata“, kazuje Filipović, dodajući da je,  zahvaljujući ovoj vrsti zeolita, „Alumina“, poslije mnogo godina, ponovo izašla na tržište Skandinavije, a za očekivati je da se tržište adsorpcionog zeolita i proširi.

U toku ove godine u „Alumini“ očekuju  dalji razvoj dvije vrste specijalnih zeolita, te dvije vrste silika gela i najmanje dvije vrste mljevenih hidrata i isto toliko fino precipitiranih hidrata.

„Sa povećanjem broja novih proizvoda, proširuje se oblast primjene naših proizvoda, a samim tim mijenja se i struktura ukupnog tržišta, pri čemu se na račun povećanja udjela tržišta za proizvode koji nalaze svoju primjenu u nemetalurškoj sveri smanjuje udio tržišta koji zauzima metalurška glinica“, objašnjava Filipović.

Filipović smatra da će diverzifikacija tržišta dati još veću stabilnost „Alumini“, dodajući da je sve veći broj kupaca koji mogu u ovoj zvorničkoj fabrici nabaviti po nekoliko proizvoda potrebnih za njihovu proizvodnju.

Sve ove promjene, u smislu zaokreta „Alumine“ na svjetskom tržištu,  su praćene i sa izuzetnim kvalitetom proizvoda.

Filipović naglašava da je tržišna pozicija „Alumine“ sada značajno bolja u odnosu na raniji period, što se tiče povećanja obima proizvodnje, a još više u pogledu značaja kompanije kao pouzdanog poslovnog partnera za kupce.

„Iz godine u godinu intenzivno se povećava broj kupaca naših proizvoda“, ističe Filipović, dodajući da je  kompanija u 2017.  znatno povećala kapacitet proizvodnje, kako bi, kako kaže,  mogla da isprati nove projekte sa aspekta obezbjeđenja investicionih sredstava.

 „Krajem prošle godine imali smo izuzetno nepovoljan ambijent kad je u pitanju tržište glinice, naročito je to bilo izraženo u periodu kada su se ugovarale prodajne količine za 2017. godinu“, navodi Filipović.

Kasnije, povećanje cijene lakih metala, prije svega aluminijuma na svjetskoj berzi, uticalo je da dođe do povećanja i cijene glinice, što će generalno popraviti sliku kad je u pitanju tržište glinice, ali je, smatra Filipović,  teško predvidjeti koliko će dugo trajati ovaj povoljniji ambijent.

Upravo iz ovih razloga, odnosno da bi smanjili zavisnost od uticaja ovakvih i sličnih faktora na plasman svojih proizvoda, u „Alumini“ su donijeli odluku da se usmjere na proizvodnju proizvoda koji imaju stabilno tržište i ujednačene cijene na godišnjem, pa čak i višegodišnjem nivou.

„U protekle četiri godine, rukovodstvo   ‘Alumine‘  je nastojalo da povrati poljuljano povjerenje postojećih kupaca, kao i da stekne povjerenje novih kupaca kako kvalitetom proizvoda, tako i profesionalnim poslovnim odnosom“, naglašava Filipović precizirajući da je  rezultat jasno vidljiv i više nego uspješan.

„Ne samo da smo stekli povjerenje naših kupaca, nego je sa većinom od njih taj  odnos  prerastao iz domena kupac-prodavac u pravi partnerski odnos“, ističe Filipović.

On kaže da je sve  više  kupaca proizvoda „Alumine“ zainteresovano za dugoročne, višegodišnje ugovore, a sa  onim najznačajnijim kompanija je  ušla i u zajedničke projekte,  koji će svim stranama obezbijediti stabilniju i prosperitetniju budućnost.

„Ovako izgrađen ambijent  ‘Aluminu‘ svrstava u jednog od najpoželjnijih potencijalnih partnera u ovoj oblasti kako na evropskom, tako i na ukupnom svjetskom tržištu“, zaključuje Filipović.