Novosti

PRIJEM 168 NOVIH RADNIKA

Zvornik, 05.04.2017

Kompanija „Alumina“ iz Zvornika primila je u radni odnos 168 novih radnika raznih profila. Tim povodom, menadžment kompanije danas je upriličio susret sa prvom grupom od 90 novoprimljenih radnika, gdje su im uručeni ugovori u radu.

Predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“ Milorad Motika, obraćajući se novoprimljenim radnicima, je rekao da će svi koji u narednom periodu radom i zalaganjem pokažu rezultate i odgovore svojim radnim zadacima nastaviti da rade u „Alumini“.

-Kompanija razvija nove proizvodne programe i gradi nove proizvodne pogone, tako da se stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mjesta“, rekao je Motika i naveo da je u kompaniji prisutan i redovan odlazak u penziju jednog broja radnika, tako da se i po tom osnovu ukazuje potreba za prijemom novih radnika.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ je istakao da se u toku ove godine očekuje da u „Alumini“ posao dobije više od 200 novih radnika.

„Menadžment kompanije poklanja značajnu pažnju ljudskim resursima. Svjesni smo izazova tržišta i činjenice da ostaju i opstaju samo najodgovorniji i najkvalitetniji, a kvalitet direktno zavisi i od kadrovske strukture koja mora biti osposobljena da prati nove trendove i ispunjava poslovne ciljeve koje kompanija ima u narednom periodu“, rekao je predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Milorad Motika, i dodao da se dosadašnjim odnosom prema zapošljavanju „Alumina“ pokazala kao pouzdan i odgovoran partner kada je riječ o zapošljavanju u Zvorniku, pa i šire.

Među novoprimljenim radnicima, pored zanatskih zanimanja, bravara, instalatera, zavarivača,  najviše je sa srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, uglavnom mladih ljudi koji bi u budućnosti trebali predstavljati važan segment poslovnih uspjeha kompanije.

Takođe, „Alumina“ je angažovala i 15 inženjera, hemijske, mašinske i elektro struke.

Među radnicima kojima su danas  uručeni ugovori o radu, njih dvadesetak je iz kategorije porodica poginulih boraca VRS i ratnih vojnih invalida.