Novosti

"ALUMINA" ZAPOSLILA NOVIH 54 RADNIKA

Zvornik, 01.12.2016

Broj zaposlenih u kompaniji „Alumina“ iz Zvornika od danas je veći za 54 nova radnika. Sa njima su potpisani ugovori o radu, a prije početka njihovih prvih radnih obaveza, upriličen je susret s novim radnicima, kome su prisustvovali članovi menadžmenta kompanije „Alumina“.

Predsjednik Upravnog odbora „Alumine“ Milorad Motika, obraćajući se novoprimljenim radnicima, je rekao da će svi, koji u narednom periodu, svojim radom i zalaganjem, pokažu rezultate i odgovore svojim radnim zadacima, nastaviti da rade u „Alumini“.

„Kompanija ima tri nova ugovora sa ino partnerima, ali i nove  proizvodne programe i projekte, tako da se ukazuje potreba za prijemom nove radne snage“ , rekao je Motika, i naveo da će u fabrici u toku ove i narednih godina, zbog odlaska u penziju jednog broja zaposlenih, biti mjesta za 150 do 200 novih radnika. 

Motika je podsjetio da je gradska vlast u Zvorniku, svojim projektom zapošljavanja, podržala prijem 50 radnika i pripravnika u „Aluminu“, dok  će, najavio je predsjednik uprave, vrlo brzo, kroz projekat Vlade Republike Srpske, u ovoj fabrici biti zaposleno još dvadesetak radnika.

„Menadžment ove kompanije poklanja značajnu pažnju ljudskim resursima. Svjesni smo izazova tržišta i činjenice da ostaju i opstaju samo najodgovorniji i najkvalitetniji, a kvalitet direktno zavisi i od kadrovske strukture, koja mora biti osposobljena da prati nove trendove i ispunjenje poslovnih ciljeva koje kompanija ima u narednom periodu“, rekao je Motika.

Rukovodilac Kadrovske službe Sandra Đurić je izjavila da je dosadašnjim odnosom prema zapošljavanju, gdje u protekle dvije i po godine primljeno više od 380 radnika, „Alumina“ pokazala punu društvenu odgovornost i da je dobar i pouzdan partner kad je u pitanju zapošljavanje u opštini Zvornik, pa i šire.

Ona je navela da među 54 radnika i pripravnika, ima različitih profila – od NK radnika do visoke stručne spreme.

Kompanija „Alumina“ trenutno zapošljava 1.318. radnika.