Novosti

RUDNICI U POSUŠJU I ŠIROKOM BRIJEGU OBEZBJEĐUJU 100.000 TONA BOKSITA U 2017. GODINI

Zvornik, 09.12.2016

Predstavnici kompanije "Alumina" iz Zvornika i rudnika boksita iz Posušja i Širokog Brijega dogovorili su poslovnu saradnju, prema kojoj bi ova dva rudnika u toku 2017. godine  trebalo da isporuče oko 100.000 tona rude boksit za potrebe rada  naše fabrike.

U menadžmentu „Alumine“ smatraju  da je veoma važna saradnja sa ovim rudnicima, jer se na ovaj način obezbjeđuju potrebne količine rude za redovno odvijanje procesa rada u ovoj fabrici.

„Rudnici boksita iz Posušja i Širokog Brijega su dugogodišnji partneri, na koje je naša fabrika naslonjena u svom proizvodnom procesu. Cilj nam je da još više razvijamo saradnju i poslovne odnose na obostrano zadovoljstvo“, izjavila je poslije sastanka Biljana Eskić, direktor Komercijalnog sektora u “Alumini”.

Prema postignutom dogovoru, rudnik iz Posušja treba da isporuči oko 60.000 tona, a rudnik iz Širokog Brijega oko  40.000 tona rude boksit u narednoj godini.

„Kompanija „Alumina“ je  naš strateški partner kojem isporučujemo rudu već duži niz godina  i  zadovoljni smo dosadašnjom saradnjom“, rekao je Petar Petric, direktor Rudnika boksita iz Posušja.

On je sa direktorom Rudnika boksita iz Širokog Brijega Dragom Galićem  razgovarao sa rukovodstvom "Alumine" o definisanju poslovne  saradnje u 2017. godini.

Na sastanku, u čijem radu su učestvovali  predsjednik i član Upravnog odbora „Alumine“ Milorad Motika i Mile Matić, zatim  Zoran Obrenović, direktor Razvoja i Kontrole kvaliteta u „Alumini“, te  Biljana Eskić, direktor  Komercijalnog sektora, kao i Pajo Petković, pomoćnik direktora Komercijalnog sektora za nabavku sirovina,  je rečeno da je boksitna ruda na lokalitetima ova dva rudnika izuzetnog kvaliteta, te da na području zapadne Hercegovine postoje znatne rezerve rude koja, uz ulaganje i modernizaciju opreme, obezbjeđuje dugogodišnju eksploataciju i rad rudnika u Posušju i Širokom Brijegu.

Kompanija "Alumina" ima uspješnu poslovnu saradnju sa svim rudnicima boksitne rude u BiH.