Proizvodi

Vodeno staklo


U okviru programa alumosilikata, „Alumina“ d.o.o. Zvornik nudi natrijum silikat, takođe poznat kao vodeno staklo. Ovaj alkalni rastvor, velike viskoznosti, je prvenstveno razvijen kao sirovina za proizvodnju različitih vrsta silikata i alumosilikata. Hemijski i fizički sastav vodenog stakla pokazuje širok spektar primjene. Pošto su natrijum silikati među najčešćim hemijskim komponentama Zemlje, njihov potencijal štetnih uticaja na životnu sredinu je neznatan. Vodeno staklo ima veoma široku primjenu. 
 

Sirovina

Koristi se kao jedna od glavnih sirovina u proizvodnji sintetičkog zeolita. U proizvodnji silika-gela i silicijuma-sola, vodeno staklo se koristi kao glavna sirovina pošto se natrijum ukloni jonskom izmjenom ili pirolizom. Osim toga, koristi se kao glavna sirovina za proizvodnju precipitirane silike, gdje se uklanja natrijum iz vodenog stakla hemijski tretmanom (obično pomoću sumporne kiseline).

Deterdženti

Kao sastojak deterdženta pomaže saponifikaciju i emulzifikaciju ulja i masti. Ona pomaže stabilnost suspendovanih čestica i sprečava redepoziciju fleka. Takođe se koristi za sprečavanje korozije u obradi i pranju opreme i kao pufer (ona održava stalni pH).

Građevina

Natrijum silikat se dodaje betonskim mješavinama da bi se smanjila propustljivost vode u betonu, a takođe beton sa smješama koje sadrže natrijum silikat se bolje raspoređuje. Da bi se povećala konsolidacija i kapacitet zemljišta, dodavanjem u zemljište rastvora koji sadrže Na-silikat se smanjuje propustljivost vode zemljišta i igra važnu ulogu u sprečavanju brzog protoka kroz porozni materijal. Kao vezivo, dodaju se male količine natrijum silikata u proizvodnji azbesta ploča i blokova, cigle, maltera i nezapaljivih cementa.

Livenje

Koristi se kao vezivo za pripremu kalupa i premaz da bi se omogućilo lakše odvajanje odlivaka

Tekstilna industrija

Koristi se za izbjeljivanje u kombinaciji sa vodonik peroksidom u svojstvu njegovog inhibitora razlaganja.

Proizvodnja papira

Koristi se za izbjeljivanje celuloze (u kombinaciji sa vodonik peroksidom), za regeneraciju starog/otpadnog papira (u kombinaciji sa vodonik peroksid uklanja štampu), i kao punilo u proizvodnji papira.

Pakovanje

Proizvod se isporučuje u buradima, plastičnim kontejnerima, auto i željezničkim cisternama posebne upotrebne namjene. Treba da se čuva u zatvorenom prostoru. 

Vodeno Staklo je registrovano u skladu sa REACH Regulacijom. 

Vodeno staklo


U okviru programa alumosilikata, Alumina d.o.o. Zvornik nudi natrijum silikat, takođe poznat kao vodeno staklo. Ovaj alkalni rastvor, velike viskoznosti, je prvenstveno razvijen kao sirovina za proizvodnju različitih vrsta silikata i alumosilikata. Hemijski i fizički sastav vodenog stakla pokazuje širok spektar primjene. Pošto su natrijum silikati među najčešćim hemijskim komponentama Zemlje, njihov potencijal štetnih uticaja na životnu sredinu je neznatan. Vodeno staklo ima veoma široku primjenu.