Proizvodi

Glinice


U okviru svog proizvodnog programa, „Alumina“ d.o.o. Zvornik nudi metaluršku glinicu tipa SANDY. Glinica je bezvodni aluminijum oksid kristalne strukture koja se dobija preradom rude boksita po Bayer-ovom postupku. Komercijalno dostupan oblik proizvoda je bijeli prah koji se može javiti u dvije modifikacije: 

α-Al2O3(korund) je postojanija modifikacija, koja se odlikuje velikom tvrdoćom (9 stepeni u Mosovoj skali). Njegova temperatura topljenja je 2040°C, a temperatura ključanja 3300°C. Nastaje na 1000°C kalcinisanjem prelazne gama glinice. 

γ-Al2O3 je bijeli prah nerastvoljiv u vodi a rastvorljiv u jakim kiselinama. Dobija se kalcinisanjem aluminijum hidroksida. Ima amfoterne osobine. 

Glinica se primjenjuje u različitim oblastima: 

Proizvodnja aluminijuma

Osnovna primjena glinice je u proizvodnji aluminijuma i to oko 90 % svjetske proizvodnje glinice. Metalni aluminijum se dobija elektrohemijskom metodom, elektrolizom iz rastopa. 

Abrazivi

Glinica se primjenjuje u proizvodnji abraziva zbog velike tvrdoće i čvrstoće svojih kristala. Ima široku primjenu kao jeftinija zamjena za industrijski dijamant, u proizvodnji raznih tipova brusnog papira,u proizvodnji sredstava za poliranje i sl. 

Punilac

Zbog svoje otpornosti na vatru, hemijske inertnosti i bijele boje, glinica se vrlo često favorizuje kao punilac za plastiku. 

Kataliza

Glinica se primjenjuje i kao katalizator u industrijskim procesima. Naročito je široka primjena u procesima desumporizacije, gdje se vrši prevođenje vodonik sulfida iz otpadnih gasova u elementarni sumpor, kao i procesima dehidratacije alkohola do alkena. 

Pakovanje

Glinica se pakuje i transportuje u auto ili željezničkim cisternama - kontejnerima za praškaste i zrnaste materijale ili u džambo vrećama težine 1000 kg. 
 

Glinica je registrovana po REACH uredbi. 

Nemetalurška (bijela) glinica


U okviru svog proizvodnog programa, Alumina d.o.o. Zvornik nudi nisko-kalcinisanu glinicu povećane bjeline, tzv. "Bijela glinica" koja nalazi svoju primjenu u raznim nemetalurškim programima. Ova glinica je nešto finija od standardne SANDY glinice (d-50 = 50 µm).

Metalurška glinica


U okviru svog proizvodnog programa, „Alumina“ d.o.o. Zvornik nudi metaluršku glinicu tipa SANDY. Glinica je bezvodni aluminijum oksid kristalne strukture koja se dobija preradom rude boksita po Bayer-ovom postupku. Komercijalno dostupan oblik proizvoda je bijeli prah koji se može javiti u dvije modifikacije: 

  • α-Al2O3(korund)
  • γ-Al2O3