Proizvodi

Kontrola kvalitеta


Sektor kontrola kvaliteta obuhvata dvije službe:

 • Služba ulazno-izlazne kontrole i
 • Služba laboratorija

 

Služba Ulazno-izlazna kontrola vrši prijem svih sirovina koje se koriste u procesu proizvodnje, uzorkovanje, distribucija uzoraka prema laboratoriji i obrada podataka svih sirovina u pogledu kvaliteta i kvantiteta. Takođe vrši se i kvantifikacija proizvoda za otpremu uz izdavanje iskaza o težini, dok se u saradnji sa službom laboratorija izrađuju izvještaji i izdaju sertifikati o kvalitetu proizvoda i to: glinice, zeolita, hidrata i vodenog stakla.

 

Služba laboratorija objedinjuje dvije radne grupe: centralna laboratorija i procesna laboratorija. Procesna laboratorija vrši hemijske analize uzoraka iz različitih faza procesa proizvodnje u fabrici (glinica, hidrata, zeolita i vodenog stakla). Procesna laboratorija pokriva proizvodnje svih 24h tako da dobijeni podaci značajno pomažu u upravljanju istim. 

Centralna laboratorija vrši hemijske analize uzoraka sirovina, gotovih proizvoda i međufaznih uzoraka u fabrici. Većina analiza u centralnoj laboratoriji se obavlja korištenjem složenije instrumentalne tehnike. Iako nije akreditovana laboratorija obezbijeđuje kvalitet analiza korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala i međulaboratorijskim poređenjem sa laboratorijama klijenata fabrike.

Oprema kojom raspolažemo

 • Mašinski uzorkivač boksita sa sondama,
 • 5 šinskih i dvije auto vage,
 • Atomsko-apsorpcioni spektrofotometar-Shimadzu 6200
 • ICP EOS Spectro Genesis
 • Spektrofotometri: Perkin Elmer UV/VIS LAMBDA 15 i LAMBDA 25, UV/VIS -Shimadzu UV1800
 • X-Ray difraktometar PHILIPS PW 1710
 • Aparat za određivanje specifične površine BET-metodom Micromeritics FLOWSORB II 2300 i Micromeritics Gemini VII 2390T
 • Laserski analizator za određivanje veličine čestica VA „INSTRUMENTS“
 •  Aparat za određivanje stepena bjeline – DR LANGE DISELDORF
 • Aparat za određivanje vlage – SARTORIUS,
 • Analitičke i tehničke vage SARTORIUS,
 • pH metri Hanna,
 • Konduktometri Hanna,
 • Turbidimetar Hach,
 • Aparature za određivanje vodenog kapaciteta zeolita,...

Kadrovi kontrole Kvaliteta


58 radnika

2 magistra tehničkih nauka

5 diplomiranih inženjera hemije

1 diplomirani inženjer mašinstva